Tjenester

Belegningsstein

Belegningsstein i betong har mange fordeler. Det har stor slitestyrke, lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Dette gjør belegningssteinsdekker til et økonomisk riktig alternativ!

FORDELER:

 • Steindekket er bestandig ovenfor aggressive stoffer, har stor
  slitestyrke og tåler punktlast.
 • Mange valgmuligheter ift. farger og form
 • Stein er lett å bygge p-lommer og skille arealer med
 • Stein er miljøvennlig og avgir ikke farlige gasser under legging
  (P-hus)
 • Stein har lang levetid
 • Stein er enkelt å legge om ved skader eller reparasjoner
 • Kan legges rasjonelt i lukkede bygg
 • Kan legges under lave takhøyder
 • Reduserer kravet til belysning med opptil 15%
 • Kan legges uten sluk.
 • Lavt vedlikeholdsbehov.

Avretting

Et grunnlag er viktig for det endelige resutaltet og vi har spesialisert oss på opparbeidelse av underlag til:

 • Idrettsanlegg, kunstgressbaner
 • Støpte gulv
 • Belegninger, asfalt osv.

Transport

Vi tilbyr en rekke transporttjenester som f.eks:

 • Maskintransport
 • Massetransport
 • Kranbil osv.

PARKERINGSKJELLER
I stedet for asfalt, kan man med fordel bruke en lysere belegningsstein i betong i parkeringskjelleren som gir bedre lysforhold. Dekket er drenerende og maskinleggingen kan utføres i lukkede bygg, sent i byggeprosessen.

PARKERINGSOMRÅDER
Belegningsstein er et utmerket alternativ på parkeringsplasser. Ved å bruke ulike farger kan man markere biloppstillingsplasser og gangområder – oppmerking som tåler tidens tann. Belegningsstein er i tillegg motstandsdyktig mot aggressive stoffer.

INDUSTRIOMRÅDER OG HAVNER
På områder der det er stor trafikk av tunge kjøretøyer og der det ofte kan forekomme oljesøl, er belegningsstein det mest varige og langsiktige valget. Maskinlegging av belegningsstein gjøres raskt på store områder og våre tre leggemaskiner sikrer effektiv utførelse.

PERMEABLE DEKKER

PERMEABLE DEKKER
– et praktisk og økonomisk gunstig tiltak for lokal overvannsdisponering. Normalt vil regnvann flyte på overflaten av dekket, til grøfter hvor det samles opp og føres inn i rørledninger. Permeable dekker med belegningsstein lar vannet renne gjennom overflaten (mellom hver stein) og ned i det permeable underlaget hvor det fordrøyes og infiltreres til grunn.

MYE Å SPARE VED Å VELGE ET PERMEABELT DEKKE !

Eksempel 1:
– Sparte 130,- pr.m2 på et 3200m2
industridekke vs et tradisjonelt dekke
inkl. dreneringsløsning.

Eksempel 2:
– Sparte 230,- pr. m2 på et på
48000m2
parkerings/forretnings
område iom at det permeable
dekket kompenserte for
fordrøyningsbasseng.