Vi takker for oppdraget fra Mosjøen Havn ca 3500 m2 med Permac Lock stein